United StatesChange

IEC 61439-1 Class II

FLEXIBAR – IEC 61439-1 (2011), EN 61439-1 (2012)

View the full the Certifications list

Documents

IEC 61439-1 (2011), EN 61439-1 (2012), 51 KB English
IEC 61439-1 (2011), EN 61439-1 (2012), 51 KB Français

Parts With This Certification

Part Number Article Number Description
FLEX2MTC3X13 505053 nVent ERIFLEX Flexibar, Tinned Copper, 125 A, UL 67, UL 758 Certification Details, 0.512" x 0.02" (13 mm x 0.5 mm), 38.48 kcmil (19.5 mm²)
FLEX3MTC10X50X1 505532 nVent ERIFLEX Flexibar, Tinned Copper, 1,200 A, UL 67, UL 758 Certification Details, 1.969" x 0.039" (50 mm x 1 mm), 986.76 kcmil (500 mm²)
FLEX3MTC10X63X1 505538 nVent ERIFLEX Flexibar, Tinned Copper, 1,200 A, UL 67, UL 758 Certification Details, 2.48" x 0.039" (63 mm x 1 mm), 1,243.3 kcmil (630 mm²)
FLEX3MTC10X80X1 505544 nVent ERIFLEX Flexibar, Tinned Copper, 1,600 A, UL 67, UL 758 Certification Details, 3.15" x 0.039" (80 mm x 1 mm), 1,578.8 kcmil (800 mm²)
FLEX3MTC12X100 505550 nVent ERIFLEX Flexibar, Tinned Copper, 2,000 A, UL 67 Certification Details, 3.937" x 0.039" (100 mm x 1 mm), 2,368.23 kcmil (1,200 mm²)
FLEX3MTC2X32X1 505513 nVent ERIFLEX Flexibar, Tinned Copper, 250 A, UL 67, UL 758 Certification Details, 1.26" x 0.039" (32 mm x 1 mm), 126.3 kcmil (64 mm²)
FLEX3MTC3X20X1 505502 nVent ERIFLEX Flexibar, Tinned Copper, 250 A, UL 67, UL 758 Certification Details, 0.787" x 0.039" (20 mm x 1 mm), 118.41 kcmil (60 mm²)
FLEX3MTC3X32X1 505514 nVent ERIFLEX Flexibar, Tinned Copper, 400 A, UL 67, UL 758 Certification Details, 1.26" x 0.039" (32 mm x 1 mm), 189.46 kcmil (96 mm²)
FLEX3MTC3X50X1 505527 nVent ERIFLEX Flexibar, Tinned Copper, 400 A, UL 67, UL 758 Certification Details, 1.969" x 0.039" (50 mm x 1 mm), 300 kcmil (150 mm²)
FLEX3MTC5X100X1 505546 nVent ERIFLEX Flexibar, Tinned Copper, 1,600 A, UL 67, UL 758 Certification Details, 3.937" x 0.039" (100 mm x 1 mm), 986.76 kcmil (500 mm²)
FLEX3MTC5X24X1 505509 nVent ERIFLEX Flexibar, Tinned Copper, 400 A, UL 67, UL 758 Certification Details, 0.945" x 0.039" (24 mm x 1 mm), 236.8 kcmil (120 mm²)
FLEX3MTC6X100X1 505547 nVent ERIFLEX Flexibar, Tinned Copper, 1,600 A, UL 67, UL 758 Certification Details, 3.937" x 0.039" (100 mm x 1 mm), 1,184.12 kcmil (600 mm²)
FLEX3MTC6X63X1 505536 nVent ERIFLEX Flexibar, Tinned Copper, 1,200 A, UL 67, UL 758 Certification Details, 2.48" x 0.039" (63 mm x 1 mm), 746 kcmil (378 mm²)
FLEX3MTC6X80X1 505542 nVent ERIFLEX Flexibar, Tinned Copper, 1,200 A, UL 67, UL 758 Certification Details, 3.15" x 0.039" (80 mm x 1 mm), 947.3 kcmil (480 mm²)
FLEX3MTC8X100X1 505548 nVent ERIFLEX Flexibar, Tinned Copper, 1,600 A, UL 67, UL 758 Certification Details, 3.937" x 0.039" (100 mm x 1 mm), 1,578.8 kcmil (800 mm²)
FLEX3MTC8X63X1 505537 nVent ERIFLEX Flexibar, Tinned Copper, 1,200 A, UL 67, UL 758 Certification Details, 2.48" x 0.039" (63 mm x 1 mm), 994.66 kcmil (504 mm²)
FLEX3MTC8X80X1 505543 nVent ERIFLEX Flexibar, Tinned Copper, 1,600 A, UL 67, UL 758 Certification Details, 3.15" x 0.039" (80 mm x 1 mm), 1,263.06 kcmil (640 mm²)